Event

Ardoq Kommuneforum Desember 2019

Ardoq Kommuneforum 2019

Vi ønsker å gjenta suksessen fra kommunesporet på sommerens Tech Fest

Ardoq har blitt brukt i ulike områder hos mange av våre kunder og vi tror det vil være stor verdi i å dele erfaringer, slik at man ikke trenger å «finne opp kruttet på nytt». Målet med Ardoq: Kommune Brukerforum er å senke terskelen for samarbeid.

På sikt har vi i Ardoq som mål å lage en kommunespesifikk beste praksis, som skal gjøre det vesentlig enklere for kommuner å få rask verdi ut av Ardoq.

Agenda

10:00

Velkommen

Magnus Valmot, Executive Advisor, Ardoq

10:10

Ardoq strategi, roadmap & planer fremover

Erik Bakstad, Co-founder & CTO, Ardoq

10:40

Mål og status for Ardoq kommunesammarbeid

Svein Gunnar Hjorteset, Customer Success Manager, Ardoq

11:00

Erfaringsdeling fra kunde: Lørenskog

John Ole vil fokusere på metamodellen (virksomhetsmodellen) som Lørenskog bruker (og Statens Vegvesen) - John Ole Norlemann, CGI

11:30

Erfaringsdeling fra kunde: Askøy

Bruker Ardoq til systemkartlegging, annet kartleggingsarbeid, applikasjonsporteføljestyring og arbeidet med etterlevelse av Personvernforordningen (GDPR) - Arkadi Danilov

12:00

Lunsj

12:30

Erfaringsdeling fra kunde: Drammen-IKT

Fra idé til sikker drift og forvaltning - Arisa Plecan, Qiong Yao Xu & John Ole Norlemann

13:15

Erfaringsdeling fra kunde: Lillestrøm

Bruker Ardoq til dokumnetasjon (dele presentasjoner), linker applikasjoner til fagområder, samt avhengigheter, Fargekode på kompleksitet (Mange integrasjoner, krevende for forvaltning), Sky/lokalt - annen visning, Data fra prosjektporalen inn i Ardoq, Prosjektoversikt (for å planlegge bedre i tid) - Erlend Berg

13:45

Erfaringsdeling fra kunde: Hedmark-IKT

Server 7 kommuner (driftsorganisasjon) og har 200 systemer (Visualisere galskapen). Kapabilitetsmodell laget selv og delt i kommunesandkassen. Er intresert i referansearkitekttur for kommuner, digitaliseringsstrategier og felleskomponenter, samt referansearkiteturer for de 7 kommunene - Borris Schürmann

14:15

Pause

14:30

Planlagt bruk av Ardoq i fylkeskommuner & kommuner

Viken, Asker, Innlandet Fylkeskommune, Egedal (Danmark), Malmö stad, Akershus fylke, Buskerud og Oppland fylkekommune, Interkommunale IKT-tjenester Nordhordaland - Egedal Kommune, Asker Kommune & Fjell Kommune mm

15:15

Kommunesandkassa

Diskusjon rundt forvaltning av Kommunesandkassa (Felles Ardoq organisasjon for kommuner) og utvikling av kommune bestepraksis og forankring i KS