Online Event

Ardoq Kommuneforum September 2020

Vi gjentok suksessen fra tidligere år og invitererte på nytt til en online Ardoq kommuneforum.

Ardoq Kommuneforum September 2020

Velkommen til årets kommuneforum!

Dette er en uformell samling med fokus på erfaringsdeling og samarbeid. Vi har fått veldig god tilbakemelding fra tidligere samlinger om at det har vært veldig verdifullt både for nye og eksisterende Ardoq-kommuner.

Kommuneforumene har fungert som inspirasjon til hva som er verdifull bruk av Ardoq, men også praktisk hjelp i forhold til hva og hvordan man kan dele informasjon via den kommunale sandkassen.

Agenda

10.00

Velkommen

Magnus Valmot, Executive Advisor, Ardoq

10.15

Kommunesandkassen og samarbeid om felles bestepraksis

Svein Gunnar Hjortset, Customer Success Manager, Ardoq

10:30

Erfaringsdeling

Arisa Plecan, Virkshomhetsarkitekt, Drammen kommune, og Qiong Yao, Løsningsarkitekt

11:00

Erfaringsdeling fra Lørenskog kommune, Statens Veivesen og Drammen kommune

John Ole Norlemann, Senior Advisor Entreprise Architecture, Acando

11:30

Erfaringsdeling

Arkadi Danilov, Digital Transformation Advisor, Askøy kommune

12:00

Erfaringsdeling og diskusjon

Her er det flott om alle kommunene sier noen få ord om hva de gjør i Ardoq og hvordan det går