Online Event

Ardoq Kommuneforum Mars 2022

Få tilgang til opptaket og presentasjonene.

ardoq kommuneforum 2022

Kommuneforumene har fungert som inspirasjon til hva som er verdifull bruk av Ardoq, samt praktisk hjelp i forhold til hva og hvordan man kan dele informasjon via den kommunale sandkassen.

Agenda

0:00:01

Velkommen - Krishan Thangavadivel, Customer Success Manager, Ardoq

0:05:00

Hva har skjedd siden sist - Svein Gunnar Hjorteset, Head of Onboarding, Ardoq

Introduksjon, erfaringsdeling og historie om kommuneforum, kommunesandkassa

0:15:50

Gevinsten av å dokumentere IT-landskapet - Arkadi Danilov, Digital Transformasjons rådgiver, Askøy Kommune

Hva er gevinsten av dokumentasjon, med fokus på sikkerhet og den siste tidens dataangrep mot det offentlige

1:03:00

«Orden i eget hus»: Hvordan Ardoq kan benyttes for å sikre tjenesteutvikling i kommunene

John Ole Norlemann og Kristin Bergsager Westermoen, KnowIT Impact

2:05:00

Lightweight UI (på engelsk)

Edward Granger

2:46:00

Kommunesandkassa

Krishan Thangavadivel og Svein Gunnar Hjorteset

2:56:00

Erfaringsdeling og diskusjon

Her er det flott om alle kommunene sier noen få ord om hva de gjør i Ardoq og hvordan det går

3:29:00

Veien videre - Krishan Thangavadivel, Customer Success Manager, Ardoq

Foredragsholdere

Arkadi3

Arkadi Danilov

Digitaliseringsrådgiver og virksomhetsarkitekt, Askøy kommune

Arkadi har bred erfaring innen systemutvikling, virksomhetsarkitektur, prosjektledelse og endringsledelse fra en lang rekke lokale, regionale og nasjonale prosjekter i offentlig og privat sektor.

John Ole Norlemann

John Ole Norlemann

Rådgiver virksomhetsarkitektur, Knowit Impact

John Ole har mer enn 20 års erfaring som virksomhetsarkitekt, integrasjonsarkitekt og løsningsarkitekt. Hans største drivkraft å fremskaffe og utnytte demokratiserte data som viser hvordan virksomheten henger sammen (Digital Twin of Organization – DTO).

Krishan Thangavadivel

Krishan Thangavadivel

Customer Success Manager

Krishan har en Customer Success-bakgrunn innenfor SaaS, og har siden 2020 jobbet som Customer Success Manager i Ardoq. I tillegg til å ha ansvar for et bredt spekter av kunder i Europa har han også ansvaret for Ardoq sine norske kommune-kunder.

Svein Gunnar Hjorteset

Svein Gunnar Hjorteset

Head of Onboarding

Svein Gunnar har jobbet i Ardoq siden 2018 og har vært initiativtager til Ardoq kommuneforum. Han har stor tro på at sammarbeid rundt arkitekturarbeid er en nøkkel for digitaliseringsingsarbiedet i kommunal sektor, og at Ardoq kan spille en viktig rolle som verktøyleverandør og fasilitator for dette arbeidet.

Kristin Bergsager Westermoen

Virksomhetsarkitekt hos Lørenskog kommune

Kristin er virksomhetsarkitekt og har lang erfaring med Ardoq fra Lørenskog kommune. I Februar skifter hun stilling og begynner hos KnowIt Impact.